Świadczenia Rodzinne
Kindergeld
Child Benefit

tel. 77 44 24 465
77 44 16 544
77 44 16 554
77 44 27 536
77 44 27 537
77 44 27 538

Informacja telefoniczna udzielana jest do godziny 13:00.

UWAGA !!! ZMIANY W OBSŁUDZE SPRAW DOT. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Od dnia 18 do 31 grudnia 2017 r. nastąpi przerwa w obsłudze klientów.

W tym okresie wszelkie dokumenty należy składać w ośrodku pomocy społecznej, właściwym do miejsca zamieszkania.
Od dnia 2 stycznia 2018 r. zapraszamy do kontaktu pod nowym adresem:

Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel. 77 452 43 39
kszs@opole.uw.gov.pl

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r., poz.1428) z dniem 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostaną przekazane wojewodom. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w drugiej połowie grudnia br. zamknięty zostanie system informatyczny (migracja danych między instytucjami) i nie będzie możliwości merytorycznego załatwiania spraw.

Zatem, w związku z koniecznością przeprowadzenia powyższych zmian organizacyjnych od dnia 18 grudnia 2017 r. kontakt telefoniczny z pracownikami merytorycznymi zostaje wstrzymany. W tym czasie pracownicy realizować będą czynności związane z przekazaniem spraw do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Najczęściej zadawane pytania
- Rodzina 500 +


Ekonomia społeczna w województwie opolskim"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Oferty realizacji zadań publicznych

22-09-2016 r..
Oferta realizacji zadania publicznego Piastun-Fundacji na rzecz dzieci i mtodzieży pn. "Widzę, Myślę i Tworzę" - warsztaty dla młodzieży z uszkodzonym narządem słuchu wykorzystujące elementy arteterapii, aktywności twórczej i działań rozwijających opartych na kulturze i tradycjach etnicznych, ludowych i regionalnych" zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

22-09-2016 r..
Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Przyjaciół PSP Nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie "TRÓJKA DZIECIOM" pn. "Bieg osób niepełnosprawnych w pobliżu Zalewu Paczkowskiego" zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

07-12-2015 r..
Oferta realizacji zadania publicznego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów pn. "Pomóżmy im znaleźć swoje miejsce w życiu - osoby niepełnosprawne w wieku senioralnym to bogactwo wiedzy i doświadczenia" zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

24-11-2015 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Kultury Osób Niepełnosprawnych "Więź" w Paczkowie pn. "Rok Polski w pigułce! druga edycja. W kręgu przyjaciół" zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

20-11-2015 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Caritas Diecezji Opolskiej pn. "Zaczarowany świat teatru" zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

12-11-2015 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem pn. "Wigilia osób niepełnosprawnych" zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

4-11-2015 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej pn. "Uwierzyć w siebie 2015" zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

28-10-2015 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem pn. Wydanie wkładki do NTO "Bądź z Nami i Żyj z Nami" zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

28-10-2015 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu pn. "Spotkanie Wigilijne. Wigilia Świąt Bożego Narodzenia w Fundacji" zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

22-10-2015 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia "Ambasada Sukcesu" pn. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością z barierą w komunikowaniu się w publikacji "Życie po laryngektomii - część praktyczna" zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

12-10-2015 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Fundacji Harmonia Życia w Opolu pn. "Wędrowiec i Geniusz - opowiedz co u Ciebie" - wydanie przypowieści terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych w formie audiobooka, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

12-10-2015 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych "Pomóżmy Im" w Lewinie Brzeskim pn. "Wojewódzki Integracyjny Turniej Piłki Nożnej w Lewinie Brzeskim" zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

08-10-2015 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Fundacji Szansa Dla Niewidomych pn. "Wielkie spotkanie osób niepełnosprawnych - REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2015 - Rola zmysłów w życiu niewidomych" zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalaności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

23-09-2015 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia "Ambasada Sukcesu" pn. "Czym skorupka za młodu... czyli laryngektomowani dzieciom" zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalaności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

29-07-2015 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Fundacji Flota Świętego Mikołaja pn. "World Camp", zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

23-06-2015 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Kluczborskiego Towarzystwa Pomocy Inaczej "MUMINKI" pn. "Kaskada możliwości - MUMINKI w Dolinie Rzeki Soły", zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

02-06-2015 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Szkolnego Związku Sportowego "Opolskie" pn. Wyjazd do Nadrenii Palatynatu na Olimpiadę Lekkoatletyczną Osób Niepełnosprawnych, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

02-04-2015 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach pn. Wspieranie działań o zasięgu regionalnym w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa żywności instytucjom funkcjonującym w systemie pomocy społecznej zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

10-12-2014 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Kultury Osób Niepełnosprawnych "Więź" w Paczkowie pn. "Rok Polski w pigułce!", zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

10-12-2014 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych pn. "Promuj aktywność z trenerem pracy!", zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

10-12-2014 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia "Ambasada Sukcesu" pn. "Ikona Opolszczyzny", zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

01-12-2014 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Okręgowego w Opolu, pn. Integracja i aktywizacja życia osób niepełnosprawnych w społeczeństwie", zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

29-09-2014 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Towarzystwa Pomocy Ludziom w Oleśnie, pn. "VIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy Pożarniczej Osób Niepełnosprawnych", zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

15-09-2014 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu, pn. "Dobre praktyki polsko - czeskie w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnoscią", zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

17-06-2014 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Fundacji Flota Świętego Mikołaja w Warszawie, pn. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych "World Camp", zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

12-05-2014 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Fundacji na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Piastun" w Opolu, pn. "Opolskie Ukrainie - organizacja w Województwie Opolskim pobytu edukacyjnego dla dzieci z rodzin, które ucierpiały w wyniku tragicznych wydarzeń na Ukrainie", zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z roku 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

22-07-2013 r.
Oferta realizacji zadania publicznego Fundacji na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Piastun" w Opolu, pn. "Historia, tradycje i dziedzictwo kulturowe Polski- to co łączy i jednoczy" - warsztaty dla młodzieży o pochodzeniu polskim z Obwodu Iwano-Frankiwska (Stanisławowa) oraz młodzieży z Województwa Opolskiego, której przodkowie są przesiedleńcami z Kresów Wschodnich, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej ROPS w Opolu zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z roku 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).