Świadczenia Rodzinne
Kindergeld
Child Benefit

tel. 77 44 24 465
77 44 16 544
77 44 16 554
77 44 27 536
77 44 27 537
77 44 27 538

Informacja telefoniczna udzielana jest do godziny 13:00.

UWAGA !!! ZMIANY W OBSŁUDZE SPRAW DOT. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Od dnia 18 do 31 grudnia 2017 r. nastąpi przerwa w obsłudze klientów.

W tym okresie wszelkie dokumenty należy składać w ośrodku pomocy społecznej, właściwym do miejsca zamieszkania.
Od dnia 2 stycznia 2018 r. zapraszamy do kontaktu pod nowym adresem:

Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel. 77 452 43 39
kszs@opole.uw.gov.pl

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r., poz.1428) z dniem 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostaną przekazane wojewodom. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w drugiej połowie grudnia br. zamknięty zostanie system informatyczny (migracja danych między instytucjami) i nie będzie możliwości merytorycznego załatwiania spraw.

Zatem, w związku z koniecznością przeprowadzenia powyższych zmian organizacyjnych od dnia 18 grudnia 2017 r. kontakt telefoniczny z pracownikami merytorycznymi zostaje wstrzymany. W tym czasie pracownicy realizować będą czynności związane z przekazaniem spraw do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Najczęściej zadawane pytania
- Rodzina 500 +


Ekonomia społeczna w województwie opolskim"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Projekt "Trudne pytania"Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach programu Ministra Zdrowia, pn. Prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych w zakresie problematyki dotyczącej rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, realizuje projekt, pn. "Trudne pytania" dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw zdrowia.

Cel ogólny projektu:
1. Podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z:
- problemowym i patologicznym hazardem;
- innymi uzależnieniami behawioralnymi (pracoholizmem, siecioholizmem, seksoholizmem, kupnoholizmem).

Cele szczegółowe:
1. Upowszechnienie wiedzy na temat czynników chroniących przed hazardem problemowym i patologicznym oraz innymi uzależnieniami behawioralnymi (pracoholizmem, siecioholizmem, seksoholizmem, kupnoholizmem).
2. Promowanie postaw bycia wolnym od uzależnień.

Przedmiotem projektu jest produkcja i emisja cyklu filmów informacyjno - edukacyjnych pt. "Trudne pytania". Produkcja oraz emisja filmów zostały zlecone do realizacji telewizji regionalnej TVP Opole. Cykl programów zakłada pięć odcinków dotyczących uzależnień behawioralnych, tj. hazardu (w tym hazard internetowy), pracoholizmu, siecioholizmu (uzależnienie od komputera i sieci, w tym także wątek uzależnienia od telefonów komórkowych), seksoholizmu i kupnoholizmu. Filmy w okresie październik - listopad br. zostaną wyemitowane na antenie telewizji regionalnej, tj. TVP Opole oraz zamieszczone na stronie internetowej ROPS w Opolu i TVP Opole.


 
Odc. 1 Trudne pytania "W szponach hazardu"

Odc. 2 Trudne pytania "Nałogowe zakupy"

Odc. 3 Trudne pytania "Nałogowa praca"

Odc. 4 Trudne pytania "W sieci"

Odc. 5 Trudne pytania "Chorzy na sex"Liczba odsłon strony: