Świadczenia Rodzinne
Kindergeld
Child Benefit

tel. 77 44 24 465
77 44 16 544
77 44 16 554
77 44 27 536
77 44 27 537
77 44 27 538

Informacja telefoniczna udzielana jest do godziny 13:00.

UWAGA !!! ZMIANY W OBSŁUDZE SPRAW DOT. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Od dnia 18 do 31 grudnia 2017 r. nastąpi przerwa w obsłudze klientów.

W tym okresie wszelkie dokumenty należy składać w ośrodku pomocy społecznej, właściwym do miejsca zamieszkania.
Od dnia 2 stycznia 2018 r. zapraszamy do kontaktu pod nowym adresem:

Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel. 77 452 43 39
kszs@opole.uw.gov.pl

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r., poz.1428) z dniem 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostaną przekazane wojewodom. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w drugiej połowie grudnia br. zamknięty zostanie system informatyczny (migracja danych między instytucjami) i nie będzie możliwości merytorycznego załatwiania spraw.

Zatem, w związku z koniecznością przeprowadzenia powyższych zmian organizacyjnych od dnia 18 grudnia 2017 r. kontakt telefoniczny z pracownikami merytorycznymi zostaje wstrzymany. W tym czasie pracownicy realizować będą czynności związane z przekazaniem spraw do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Najczęściej zadawane pytania
- Rodzina 500 +


Ekonomia społeczna w województwie opolskim"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Publikacje

     Empowerment SENIOR - 03/2017
plik .pdf, 5,0MB
 
     Empowerment SENIOR - 02/2017
plik .pdf, 3,5MB
 
     Empowerment SENIOR - 01/2017
plik .pdf, 3,7MB
 
     Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego - 06/2015
plik .pdf, 1,2MB
 
     Biuletyn informacyjny 06/2015
plik .pdf, 1,7MB
 
     Biuletyn informacyjny 12/2014
plik .pdf, 3,6MB
 
     Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego - 12/2014
plik .pdf, 3,1MB
 
     Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego - 09/2014
plik .pdf, 2MB
 
     Biuletyn informacyjny 07/2014
plik .pdf, 2,7MB
 
     Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego - 06/2014
plik .pdf, 1,9MB
 
     Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych.
plik .pdf, 52MB
 
     Diagnoza Społeczna 2013 - Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kotekście percepcji Polaków
plik .pdf, 21,7MB
 
     Diagnoza Społeczna 2013 - Niska dzietność w Polsce w kotekście percepcji Polaków
plik .pdf, 11,4MB
 
     Diagnoza Społeczna 2013 - Warunki i jakość życia Polakow
plik .pdf, 47,4MB
 
     Diagnoza Społeczna 2013 - Aktywność społeczna osób starszych w kotekście percepcji Polaków
plik .pdf, 5,1MB
 
     Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego - 03/2014
plik .pdf, 1,1MB
 
     Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej Raport końcowy.
plik .pdf, 10,1MB
 
     Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego - 12/2013
plik .pdf, 1,3MB
 
     Biuletyn informacyjny 12/2013
plik .pdf, 0,7MB
 
     Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego - 09/2013
plik .pdf, 1,8MB
 
     Biuletyn informacyjny 07/2013
plik .pdf, 1,2MB
 
     Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego - 06/2013
plik .pdf, 1,0MB
 
     Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego - 03/2013
plik .pdf, 0,9MB
 
     Biuletyn informacyjny 12/2012
plik .pdf, 6,2MB
 
     Droga do rodzicielstwa - Broszura informacyjna dla kandydatów na rodziny adopcyjne lub zastępcze
plik .pdf, 4,8MB
 
     Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego - 12/2012
plik .pdf, 4,3MB
 
     Raport pokonferencyjny - Wolni od uzależnień behawioralnych
plik .pdf, 3MB
 
     "Media a przemoc" - poradnik opracowany na podstawie wystąpień na międzynarodowej konferencji w miejscowości Góra Św. Anny w dniach 21-22.10.2009 r.
plik .pdf, 2,2MB
 
     "W stronę rodzinnej opieki środowiskowej" - materiały z konferencji w Turawie w dniach 19-20.10.2009 r.
plik .pdf, 3,5MB
 
     Prawnorodzinne i społeczne konsekwencje migracji zarobkowej
plik .pdf, 2,6MB
 
     Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego - 09/2012
plik .pdf, 2,5MB
 
     Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego - 06/2012
plik .pdf, 3,5MB
 
     Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego - 03/2012
plik .pdf, 3,3MB
 
     Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego - 12/2011
plik .pdf, 3,3MB
 
     Empowerment - Kwartalnik pracowników socjalnych Śląska Opolskiego - 07/2011
plik .pdf, 3,3MB
 
     Problematyka osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących domy pomocy społeczenej
plik .pdf, 1,6MB
 
     Badanie ewaluacyjne projektów systemowych
plik .pdf, 8,0MB
 
     Potencjał opolskich organizacji pozarządowych
plik .pdf, 10,5MB
 
     Biuletyn informacyjny 07/2012
plik .pdf, 7,8MB
 
     Biuletyn informacyjny 12/2011
plik .pdf, 5,3MB
 
     Biuletyn informacyjny 07/2011
plik .pdf, 2,9MB
 
     Biuletyn informacyjny 12/2010
plik .pdf, 11,0MB
 
     Biuletyn informacyjny 07/2010
plik .pdf, 20,5MB
 
     Biuletyn informacyjny 12/2009
plik .pdf, 1,1MB
 
     Biuletyn informacyjny 07/2009
plik .pdf, 9,0MB
 
     Biuletyn informacyjny 12/2008
plik .pdf, 3,1MB
 
     Biuletyn informacyjny 09/2008
plik .pdf, 3,6MB
 
     OIS - Biuletyn informacyjny 1/2011
plik .pdf, 3,4MB
 
     Informator o instytucjach pomocy i integracji społecznej województwa opolskiego
plik .pdf, 5,2MB
 
     Śląsk w Europie. Województwo opolskie po wejściu do Unii Europejskiej - wymiar społeczno-ekonomiczny
plik .pdf, 11,0MB