Świadczenia Rodzinne
Kindergeld
Child Benefit

tel. 77 44 24 465
77 44 16 544
77 44 16 554
77 44 27 536
77 44 27 537
77 44 27 538

Informacja telefoniczna udzielana jest do godziny 13:00.

UWAGA !!! ZMIANY W OBSŁUDZE SPRAW DOT. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Od dnia 18 do 31 grudnia 2017 r. nastąpi przerwa w obsłudze klientów.

W tym okresie wszelkie dokumenty należy składać w ośrodku pomocy społecznej, właściwym do miejsca zamieszkania.
Od dnia 2 stycznia 2018 r. zapraszamy do kontaktu pod nowym adresem:

Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel. 77 452 43 39
kszs@opole.uw.gov.pl

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r., poz.1428) z dniem 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostaną przekazane wojewodom. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w drugiej połowie grudnia br. zamknięty zostanie system informatyczny (migracja danych między instytucjami) i nie będzie możliwości merytorycznego załatwiania spraw.

Zatem, w związku z koniecznością przeprowadzenia powyższych zmian organizacyjnych od dnia 18 grudnia 2017 r. kontakt telefoniczny z pracownikami merytorycznymi zostaje wstrzymany. W tym czasie pracownicy realizować będą czynności związane z przekazaniem spraw do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Najczęściej zadawane pytania
- Rodzina 500 +


Ekonomia społeczna w województwie opolskim"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Multimedia

Film "5 minut na żółto i na niebiesko"Projekt odbył się w dniach 19-29.11.2006 w Opolu i Istebnej.

Udział wzięła młodzież z powiatu strzeleckiego i obwodu Iwano-Frankowsk na Ukrainie.

Projekt został zrealizowany przez: FUNDACJA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY PIASTUN

przy udziale środków:
- Samorząd Województwa Opolskiego
- Narodowe Centrum Kultury
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Film "Polska - kraj naszych ojców i dziadków"Warsztaty Edukacyjne dla Młodzieży Polskiej i z Pochodzenia Polskiej Zamieszkującej na Ukrainie 09.08.-19.08-2008 - Istebna

Warsztaty realizowane przez Fundację na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Piastun" z Opola

Projekt dotowany przez:
- Ministerstwo Edukacji Naodowej
- Samorząd Województwa Opolskiego
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Film "Spółdzielnia socjalna krok po kroku"


Film "Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej"


Film z wizyty studyjnej w Trento w 2010 r.