Świadczenia Rodzinne
Kindergeld
Child Benefit

tel. 77 44 24 465
77 44 16 544
77 44 16 554
77 44 27 536
77 44 27 537
77 44 27 538

Informacja telefoniczna udzielana jest do godziny 13:00.

Udostępniamy następujący adres e-mail: zapytania@rops-opole.pl, na który mogą Państwo wysyłać pytania dotyczące stanu realizacji sprawy. Prosimy o podanie w mailu danych wnioskodawcy tj.: imienia i nazwiska, adresu, numeru sprawy, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail

Opole, ul. Rejtana 5


mapa dojazdu

Najczęściej zadawane pytania
- Rodzina 500 +


Ekonomia społeczna w województwie opolskim"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Multimedia

Film "5 minut na żółto i na niebiesko"Projekt odbył się w dniach 19-29.11.2006 w Opolu i Istebnej.

Udział wzięła młodzież z powiatu strzeleckiego i obwodu Iwano-Frankowsk na Ukrainie.

Projekt został zrealizowany przez: FUNDACJA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY PIASTUN

przy udziale środków:
- Samorząd Województwa Opolskiego
- Narodowe Centrum Kultury
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Film "Polska - kraj naszych ojców i dziadków"Warsztaty Edukacyjne dla Młodzieży Polskiej i z Pochodzenia Polskiej Zamieszkującej na Ukrainie 09.08.-19.08-2008 - Istebna

Warsztaty realizowane przez Fundację na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Piastun" z Opola

Projekt dotowany przez:
- Ministerstwo Edukacji Naodowej
- Samorząd Województwa Opolskiego
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Film "Spółdzielnia socjalna krok po kroku"


Film "Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej"


Film z wizyty studyjnej w Trento w 2010 r.