Świadczenia Rodzinne
Kindergeld
Child Benefit

tel. 77/ 44 24 465
77/44 24 466

Opole, ul. Rejtana 5mapa dojazdu

Najczęściej zadawane pytania
- Rodzina 500 +

Ekonomia społeczna w województwie opolskim

Strategie i programy

UCHWAŁA Nr XIII/138/2016 Sejmiku Wojewodztwa Opolskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiej Strategii w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2016 - 2025
 • Wojewódzka Strategia w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2016-2025
 • Załącznik Nr 1 - Program pomocy i integracji społecznej na lata 2016-2025
 • Załącznik Nr 2 - Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2016-2017
  Załącznik Nr 3 - Program przeciwdziałania narkomanii na lata 2016-2017
 • Załącznik Nr 4 - Zal. Nr 4 Program przeciwdzialania przemocy w rodzinie na lata 2016-2025  Opolski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2022


  Wojewódzka strategia w zakresie polityki społecznej na lata 2002-2015
  dokument .pdf, 2MB

  Wojewódzka strategia w zakresie polityki społecznej na lata 2002-2015
  Aktualizacja programów


  Programy dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie