Świadczenia Rodzinne
Kindergeld
Child Benefit

tel. 77 44 24 465
77 44 16 544
77 44 16 554
77 44 27 536
77 44 27 537
77 44 27 538

Informacja telefoniczna udzielana jest do godziny 13:00.

Udostępniamy następujący adres e-mail: zapytania@rops-opole.pl, na który mogą Państwo wysyłać pytania dotyczące stanu realizacji sprawy. Prosimy o podanie w mailu danych wnioskodawcy tj.: imienia i nazwiska, adresu, numeru sprawy, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail

Opole, ul. Rejtana 5


mapa dojazdu

Najczęściej zadawane pytania
- Rodzina 500 +


Ekonomia społeczna w województwie opolskim"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Strategie i programy

UCHWAŁA Nr XIII/138/2016 Sejmiku Wojewodztwa Opolskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiej Strategii w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2016 - 2025
 • Wojewódzka Strategia w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2016-2025
 • Załącznik Nr 1 - Program pomocy i integracji społecznej na lata 2016-2025
 • Załącznik Nr 2 - Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2016-2017
  Załącznik Nr 3 - Program przeciwdziałania narkomanii na lata 2016-2017
 • Załącznik Nr 4 - Zal. Nr 4 Program przeciwdzialania przemocy w rodzinie na lata 2016-2025  Opolski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2022


  Wojewódzka strategia w zakresie polityki społecznej na lata 2002-2015
  dokument .pdf, 2MB

  Wojewódzka strategia w zakresie polityki społecznej na lata 2002-2015
  Aktualizacja programów


  Programy dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie