Świadczenia Rodzinne
Kindergeld
Child Benefit

tel. 77 44 24 465
77 44 16 544
77 44 16 554
77 44 27 536
77 44 27 537
77 44 27 538

Informacja telefoniczna udzielana jest do godziny 13:00.

Udostępniamy następujący adres e-mail: zapytania@rops-opole.pl, na który mogą Państwo wysyłać pytania dotyczące stanu realizacji sprawy. Prosimy o podanie w mailu danych wnioskodawcy tj.: imienia i nazwiska, adresu, numeru sprawy, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail

Opole, ul. Rejtana 5


mapa dojazdu

Najczęściej zadawane pytania
- Rodzina 500 +


Ekonomia społeczna w województwie opolskim"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalnyDokumenty na egzamin

Dokumenty na egzamin ze specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Strona widoczna na głównej: zakładka: Region/Zdrowie i polityka społeczna/RKE - pracownik socjalny


Wyjaśnienia dotyczące niektórych dokumentów, które należy złożyć przed egzaminem. Pozostałe potrzebne dokumenty do pobrania w linku powyżej.

1. Uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku posiadania uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320), lub uwierzytelniona kopię decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65),

WSZELKIEGO TYPU DYPLOMY UKOŃCZENIA SZKOŁY W CELU POTWIERDZENIA ODPOWIEDNIEGO WYKSZTAŁCENIA UPRAWNIAJĄCEGO DANĄ OSOBĘ DO PRACY NA STANOWISKU PRACOWNIKA SOCJALNEGO (KTÓRE SKŁADALIŚCIE PAŃSTWO PRZY REKRUTACJI) NALEŻY ZŁOŻYĆ W ORYGINALE I KSEROKOPIE ("ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" BĘDZIE PODBITE PRZEZ SEKRETARZA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ) LUB JEŻELI KTOŚ NIE CHCE ZŁOŻYĆ ORYGINAŁÓW TO MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO KSEROKOPIĘ TEGO DOKUMENTU ALE POTWIERDZONE "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" PRZEZ NOTARIUSZA LUB DANĄ UCZELNIĘ.

2. Uwierzytelnioną kopię odpisu skróconego aktu małżeństwa lub innego dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska i/lub imienia - w przypadku osób, u których nazwisko i/lub imię na ww. dyplomie jest inne od obecnego,

NALEŻY ZŁOŻYĆ ORYGINAŁ I KSERO ("ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" BĘDZIE PODBITE PRZEZ SEKRETARZA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ) TEGO DOKUMENTU LUB TYLKO KSEROKOPIĘ ALE POTWIERDZONE" ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" PRZEZ NOTARIUSZA.

3. Uwierzytelnioną kopię dowodu osobistego

NALEŻY ZŁOŻYĆ KSERO DOWODU NATOMIAST POTWIERDZENIE "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" BĘDZIE PODBITE PRZEZ SEKRETARZA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ