Świadczenia Rodzinne
Kindergeld
Child Benefit

tel. 77 44 24 465
77 44 16 544
77 44 16 554
77 44 27 536
77 44 27 537
77 44 27 538

Informacja telefoniczna udzielana jest do godziny 13:00.

UWAGA !!! ZMIANY W OBSŁUDZE SPRAW DOT. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Od dnia 18 do 31 grudnia 2017 r. nastąpi przerwa w obsłudze klientów.

W tym okresie wszelkie dokumenty należy składać w ośrodku pomocy społecznej, właściwym do miejsca zamieszkania.
Od dnia 2 stycznia 2018 r. zapraszamy do kontaktu pod nowym adresem:

Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel. 77 452 43 39
kszs@opole.uw.gov.pl

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r., poz.1428) z dniem 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostaną przekazane wojewodom. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w drugiej połowie grudnia br. zamknięty zostanie system informatyczny (migracja danych między instytucjami) i nie będzie możliwości merytorycznego załatwiania spraw.

Zatem, w związku z koniecznością przeprowadzenia powyższych zmian organizacyjnych od dnia 18 grudnia 2017 r. kontakt telefoniczny z pracownikami merytorycznymi zostaje wstrzymany. W tym czasie pracownicy realizować będą czynności związane z przekazaniem spraw do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Najczęściej zadawane pytania
- Rodzina 500 +


Ekonomia społeczna w województwie opolskim"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalnyDokumenty na egzamin

Dokumenty na egzamin ze specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Strona widoczna na głównej: zakładka: Region/Zdrowie i polityka społeczna/RKE - pracownik socjalny


Wyjaśnienia dotyczące niektórych dokumentów, które należy złożyć przed egzaminem. Pozostałe potrzebne dokumenty do pobrania w linku powyżej.

1. Uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku posiadania uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320), lub uwierzytelniona kopię decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65),

WSZELKIEGO TYPU DYPLOMY UKOŃCZENIA SZKOŁY W CELU POTWIERDZENIA ODPOWIEDNIEGO WYKSZTAŁCENIA UPRAWNIAJĄCEGO DANĄ OSOBĘ DO PRACY NA STANOWISKU PRACOWNIKA SOCJALNEGO (KTÓRE SKŁADALIŚCIE PAŃSTWO PRZY REKRUTACJI) NALEŻY ZŁOŻYĆ W ORYGINALE I KSEROKOPIE ("ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" BĘDZIE PODBITE PRZEZ SEKRETARZA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ) LUB JEŻELI KTOŚ NIE CHCE ZŁOŻYĆ ORYGINAŁÓW TO MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO KSEROKOPIĘ TEGO DOKUMENTU ALE POTWIERDZONE "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" PRZEZ NOTARIUSZA LUB DANĄ UCZELNIĘ.

2. Uwierzytelnioną kopię odpisu skróconego aktu małżeństwa lub innego dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska i/lub imienia - w przypadku osób, u których nazwisko i/lub imię na ww. dyplomie jest inne od obecnego,

NALEŻY ZŁOŻYĆ ORYGINAŁ I KSERO ("ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" BĘDZIE PODBITE PRZEZ SEKRETARZA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ) TEGO DOKUMENTU LUB TYLKO KSEROKOPIĘ ALE POTWIERDZONE" ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" PRZEZ NOTARIUSZA.

3. Uwierzytelnioną kopię dowodu osobistego

NALEŻY ZŁOŻYĆ KSERO DOWODU NATOMIAST POTWIERDZENIE "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" BĘDZIE PODBITE PRZEZ SEKRETARZA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ