Świadczenia Rodzinne
Kindergeld
Child Benefit

tel. 77 44 24 465
77 44 16 544
77 44 16 554
77 44 27 536
77 44 27 537
77 44 27 538

Informacja telefoniczna udzielana jest do godziny 13:00.

Udostępniamy następujący adres e-mail: zapytania@rops-opole.pl, na który mogą Państwo wysyłać pytania dotyczące stanu realizacji sprawy. Prosimy o podanie w mailu danych wnioskodawcy tj.: imienia i nazwiska, adresu, numeru sprawy, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail

Opole, ul. Rejtana 5


mapa dojazdu

Najczęściej zadawane pytania
- Rodzina 500 +


Ekonomia społeczna w województwie opolskim"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalnyWażne informacje dotyczące specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Informujemy, że egzaminy dla uczestników szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia odbędą się dla każdej tury ( w terminach podanych wcześniej uczestnikom) w sali nr 7 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego - Znak Rodła, Opole ul. Piastowska 14, (wejście do budynku od Ostrówka, należy przejść przez parking pod filarami i kierować się do szklanych drzwi). Początek egzaminu zaplanowano na 1000 godzinę, osoby wchodzą w kolejności alfabetycznej. Przypominamy o konieczności posiadania przy sobie dowodu osobistego.

Link do strony MRPiPS dotyczący szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Skład Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych z poszczególnych województw powołanych przez CKE i wykaz osób koordynujących zadania RKE z ramienia Marszałka Województwa

Terminy egzaminów specjalizacji I stopnia
Informujemy, że egzamin dla uczestników szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny odbędzie się w godzinach 10:00 - 15:00 w sali Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Piastowskiej 14 (numer sali zostanie podany w późniejszym terminie) w następujących terminach:
09.09.2017r. - 16 osób
10.09.2017r. - 16 osób
16.09.2017r. - 15 osób
17.09.2017r. - 15 osób
23.09.2017r. - 15 osób
24.09.2017r. - 11 osób
30.09.2017r. - 12 osób

Informację, w jakiej grupie egzaminacyjnej są poszczególne osoby można uzyskać u Pani Agnieszki Ponikowskiej tel. 77/44 15 250 wew. 20